Življenje v skladu z naravnimi zakoni in doseganje duhovnih kvalitet.