Predstavitev Občine Vojnik, občinska uprava, turizem, predpisi, občinsko glasilo, oglasna deska, sprejemno informacijska pisarna Upravne enote.