Predstavite občine, njenih znamenitosti in društev.