Predstavitev občine dolenjske toplice (župan, občinski svet, občinska uprava, tic-prireditve, turizem, šport, kultura, dejavnosti, kulturna dediščina, naravo okolje).