Aktivnosti občine Divača in turistična ponudba območja.