Na spletnih straneh najdete organizacijo občine, razne odloke, razpise, poročila sej občinskega sveta, sestavo občinskega sveta, agrarne in krajevne skupnosti, aktualno…