Raziskovalna naloga o ljudskem glasbilu trstenke, ki so jo naredili učenci OŠ Cirkulane – Zavrč.