Izobraževanje, svetovanje, trening na področju vodenja, komunikacije, prodaje… Razvoj zaposlenih, ocenjevanje, nagrajevanje, letni pogovori. Selekcija kadrov. Raziskave.