Naše poslanstvo je da vse znanje, kreativnost in energijo usmerimo v spreminjanje organizacijske kulture iz povprečnosti v kulturo uspeha, iz vodenja procesov v vodenje ljudi in iz pasivnih v proaktivne pristope.