Sanacije cevovodov brez izkopa, pregledi cevi s kamero, meritve, analize, zemeljska dela.