Smo humanitarno društvo, katerega osnovno poslanstvo je pomagati ljudem, ki se kakor koli znajdejo v socialni stiski.