Partizanska c. 3-5, 2000 Maribor – Poslovne storitve, usposabljanja, računovodstvo, poslovna svetovanja, finančne naložbe in poslovni informacijski sistemi.