Podjetje za proizvodnjo in montažo svetlobnih in reklamnih napisov.