Svetovalno in zastopniško podjetje na področju kozmetike, solarijev, servisa kozmetične opreme.