Projekt Planinca, Naravovarstveno Kmetovanje, Sonaravno Življenje