Namen društva je prostovoljno združevanje fizičnih oseb, ki se združujejo z namenom vzpostavljanja zdravega načina življenja.