Sem Petra Možina, ukvarjam se z načrtovanjem vrtov ter drugih parkovnih površin. Diplomirala sem na biotehniški fakulteti – smer krajinska arhitektura.