Računalniška in strokovna izobraževanja ter postavljanje in vzdrževanje računalniških omrežij. Tuji jeziki, usposabljanja za obrtnike, računovodska usposabljanja, strokovna usposabljanja pedagoških delavcev, usposabljanje administrativnih delavcev, usposabljanja za brezposelne.