Projektira in izvaja investicijski in gradbeni nadzor pri kompleksnih projektih.