Namen ustanovitve kluba je širjenje zavesti o ohranjanju tehnične dediščine in združevanje ljubiteljev starih vozil na prijateljski oz. amaterski bazi.