Spletni portal z informacijami, ki jih na svoji poti potrebujemo gibalno ovirane osebe in naša okolica. Omogočimo vsakomur enako dostopnost!