Ecobrena – naprava, ki omogoča ekološko zatiranje plevela v poljedeljstvu.