Deluje na področju prodaje artiklov za strojno vzdrževanje.