Društvo ustanovljeno z namenom ponuditi posameznikom in skupinam možnosti za samooblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih perspektiv za življenje.