MSS je na državni ravni organizirana asociacija prostovoljnih mladinskih združenj in organizacij. Trenutno je v MSS vkljčenih 14 organizacij.