Klub za mlade, aktivne ljudi. Organizator Sam svoj čolnar, Tek močvirski tulipan.