Podmladek Nove Slovenije – mladinska politična organizacija ustanovljena aprila 2001 – najmlajši podmladek.