Posredovanje pri prodaji, nakupu in najemu. Cenitev nepremičnin, pomoč pri vpisu etažne lastnine …