Kvalitativne in kvantitativne raziskave; pisanje besedil (copywriting); novi mediji, spletna družbena omrežja in web strategije, SPSS statistična obdelava podatkov.