Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja, križpotje razvoja nevladnih organizacij, lokalna razvojna fundacija za Pomurje: dislocirana enota, območje UE Lendava.