Tule so priobčeni kratki zapisi, ki so bili objavljeni v časopisu Nedelo. Kar v obliki foruma, da lahko takoj izrazite svoje mnenje.