Računalniški sistem za kontrolo in podporo pri vodenju gostinskih lokalov, računalniška blagajna, materialno poslovanje, pregledi prodaje, inventure.