Hotelski in gostinski informacijski sistemi. Touch-screen in tipro blagajne, brezžični terminali Orderman, povezava na šankomat, keycard, telefonske centrale.