Prodaja gradbene opreme in izposoja dvižnih košar Omme.