Poučujem igranje na diatonično in klavirsko harmoniko, slikam poroke in druge prireditve.