Izvajanje posebnih socialnih in drugih programov za slepe in slabovidne osebe.