V beltinskem parku nas vsako leto družuje ples, pesem, glasba, šege in navade. Smo gostitelji mnogih folklornih skupin in ljubiteljev ljudskega izročila. Iz ljudskega izročila se nam odkrivata duša in značaj nekega naroda. To izročilo z ljubeznijo poustvarjajo in ga posredujejo sedanjim rodovom ter ga na ta način varujejo pred pozabo.