Medicinski center, ena najlepšihmailh zasebnih bolnišnic v Sloveniji, je namenjena predvsem ambulantnemu zdravljenju pacientov, manjši del pa je namenjen tudi hospitalni dejavnosti.