Mladinsko društvo za kulturo in informacijsko dejavnost.