V matriki usposobljenosti so navedeni zaposleni in njihova stopnja usposobljenosti za delo (znanje). Na teh straneh najdete teorijo in praktični program, ki vam olajša izdelavo matrike usposobljenosti v vašem podjetju.