Zanimivosti iz sveta modelarstva in računalništva ter opis in fotografije vasi Vrhpolje pri Vipavi.