V masažnem centru slepih in slabovidnih oživljamo, sproščamo in predajamo voljo do življenja vsem ljudem, ki to potrebujejo.