Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas. Proizvajamo naslednje izdelke: strgalo za led, strešne snegolove in okvirje registrskih tablic – za osebna vozila in za motorna kolesa.