Proizvodnja bremenskih vrvi in verig, obnova diamantnega orodja, prodaja jeklenih vrvi, verig in pribora.