Ukvarjamo se s projekti popravil armiranobetoskih konstrukcij in smo posebej specializirani za visoke zahtevne objekte. S sistemom zagotavljanja kakovosti ISO 9002, ki ga imamo, zagotavljamo minimalna tveganja za investitorja.