Gradimo novo naselje Rateče, za RUTAM v prelepi dolini Pod Poncami.