Organiziramo lončarske delavnice, razstave, koncerte in druge kulturne prireditve.