Arheološki biro, kjer nudimo arheološka izkopavanja, raziskave, restavriranje keramike, risanje najdb, računalniško obdelavo …