Družba za upravljanje, inženiring, svetovanje, Proletarska 4, 1000 Ljubljana