Proizvodnja, postavitev in servis električnih zapornic in zapor z verigo za dvorišča, parkirna mesta.